Dosificació

 • dosificacion_01-02-03

  En el camp de la dosificació, hi podem destacar dos sistemes possibles: volumètrics o gravimètrics.

  Als sistemes volumètrics es mesura el volum de producte que es dosifica en el procés, i generalment s'hi apliquen mitjans mecànics, com ara els cargols sense fi. Aquests sistemes solen tenir una precisió més baixa i requereixen més manteniment, atès que es tracta de mitjans mecànics.

  Als sistemes gravimètrics , en canvi, fem servir sistemes de pesatge amb cèl·lules de càrrega per controlar la quantitat de producte en pes. Aquests sistemes presenten un seguit d'avantatges que enumerem tot seguit:

  • Aplicable a productes i ingredients difícils de manipular, ja que no hi ha contacte directe amb l'equip de mesura.
  • Els sistemes de pesatge es poden aplicar a una àmplia gamma de dipòsits i bàscules, amb geometries i capacitats diferents.
  • Sistemes higiènics segurs que compleixen les normatives.
  • Facilitat de neteja en no haver-hi contacte amb els productes.
  • Més precisió a la dosificació: com que es mesura la massa de producte directament no s'hi han d'aplicar factors de correcció.
  • Automatització completa de la instal·lació mitjançant equips locals programables o sistemes de control centralitzats.

Dirección

Polígon Industrial Malloles
Calle Esquirol, 4
08500 Vic [Barcelona]
T +34 93 886 96 00
F +34 93 889 96 20
radarprocess@radarprocess.com