MicrodosificacióM

  • micro-dosificacion

    Els sistemes de microdosificació s'apliquen als components que es manipulen en quantitats inferiors a 1 kg. Normalment s'hi apliquen equips gravimètrics, que presenten els mateixos avantatges que s'enumeren a l'apartat anterior de dosificació.

    Hi ha la possibilitat de fer servir bàscules individuals per component o bàscules multicomponents, segons les precisions que es requereixen o els problemes de contaminacions encreuades (productes al·lèrgens).

  • micro-dosificacion_02

Dirección

Polígon Industrial Malloles
Calle Esquirol, 4
08500 Vic [Barcelona]
T +34 93 886 96 00
F +34 93 889 96 20
radarprocess@radarprocess.com