fires


      Radar Process SL en LinkedIn

Expoquimia

Política de privadesa

A la pàgina web no se sol·licita les dades personals als usuaris que la visiten, llevat de les dades que se subministren a Radar per mitjà del correu electrònic.

Les dades subministrades per correu electrònic poden ser tractades per Radar, com a responsable de les dades, per contestar les sol·licituds fetes pels usuaris. Una vegada s'han contestat, si Radar ho considera oportú, emmagatzema els correus electrònics rebuts per a relacions comercials futures.

L'enviament de correus postals i correus electrònics o altres comunicacions a Radar implica el consentiment exprés de l'usuari per a l'emmagatzematge i el tractament posterior de les seves dades de caràcter personal.

La informació podrà ser cedida, amb la finalitat de mantenir una relació comercial futura, a les empreses del grup següents: Representaciones IMCO, SA, Maquinaria del Rhin, SA.

L'usuari es compromet a actualitzar les dades personals subministrades i a comunicar-ne els canvis, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a Radar.

L'usuari pot exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i la resta de la normativa aplicable, adreçant una sol·licitud signada pel titular de les dades, acompanyada d'una fotocòpia del DNI, a l'adreça següent: Grupo COEMBA, a l'atenció del responsable de Seguretat, c/ Còrsega, 381-387, 08037 Barcelona.

Dirección

Polígon Industrial Malloles
Calle Esquirol, 4
08500 Vic [Barcelona]
T +34 93 886 96 00
F +34 93 889 96 20
radarprocess@radarprocess.com